Gemaal Noord-Linschoten

Het oude gemaal Noord Linschoten is al een aantal jaren aan vervanging toe. Het waterschap voert onderhandelingen met eigenaren over de aankoop van grond voor nieuwbouw van het gemaal. De verwachting is dat aan het einde van 2014 jaar een haalbare locatie bekend is.

Het vervangen van gemaal Noord Linschoten is niet opgenomen als maatregel in het watergebiedsplan. Voor het gemaal is wel groot onderhoud gepland.

De aanleg van een nieuwe waterberging tegen de kern van Oudewater, is wel een maatregel uit het watergebiedsplan. Deze berging is van belang om samen met andere maatregelen de peilstijgingen op de Lange Linschoten onder controle te kunnen houden. De waterberging, het gemaal en de maalvliet worden gezamenlijk, als geheel, ontwikkeld.