Baggeren watergangen Amerongse bovenpolder

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

De watergangen worden gebaggerd waarbij de bagger op de kant wordt gezet of getransporteerd wordt naar een weilanddepot.

In dit project wordt nauw samengewerkt met Staatsbosbeheer en het Utrechts Landschap. Er wordt hier onderzocht of er een ander onderhoudsplan opgesteld kan worden wat meer aansluit bij de natuurdoelen en het natuurbeheer in dit uiterwaardengebied.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Zodra hier meer over bekend is, dan kunt u de informatie vinden op deze pagina.

Baggerkaart Amerongse bovenpolder

baggerkaart Amerongse bovenpolder

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De uitvoering van het baggeren start in het 4e kwartaal van 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.