Projectplanning baggeren watergangen Driebergen en omgeving

Het waterbodemonderzoek wordt in 2020 uitgevoerd.

De werkzaamheden starten in het 3e kwartaal van 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.