Projectplanning baggeren watergangen Driebergen en omgeving

De voorlopige projectplanning voor Driebergen-West is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Fase 1 - Voorbereidende werkzaamheden (tot en met eind 2021)

Fase 2 - Uitvoeren van de werkzaamheden (tot en met 3e kwartaal 2022)