Projectplanning baggeren watergangen Driebergen en omgeving

De voorlopige projectplanning voor Driebergen-West is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Fase 1 - Voorbereidende werkzaamheden (tot en met eind 2021)

De werkzaamheden in Driebergen-Oost zijn op dit moment afgerond. Het baggeren in het westelijk deel van het baggergebied bij Driebergen is bijna afgerond.