Baggeren watergangen Driebergen en omgeving

Laatst gepubliceerd op 25 april 2023

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

Een aannemer gaat in opdracht van het waterschap het baggerslib uit de sloten verwijderen. Waar mogelijk verspreidt de aannemer de bagger op de kant, deels voert hij de bagger af naar een locatie waar het kan drogen. Dit hangt af van de ruimte voor verspreiding rondom de watergangen. Het baggerslib dat niet op de kant verspreid mag worden vanwege de milieuhygiënische kwaliteit wordt afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Waarom gaan we dit doen?

Het baggeren zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert dat. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wat is onze werkwijze?

Het gebied rondom Driebergen is verdeeld in twee delen: Driebergen-Oost en Driebergen-West. Deze delen worden apart gebaggerd. Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. De werkzaamheden in Driebergen-Oost zijn op dit moment afgerond. Het baggeren in het westelijk deel van het baggergebied bij Driebergen is bijna afgerond.

Baggerkaart

De bordeauxrode lijnen geven aan waar er gebaggerd gaat worden.

Contact

Francis Gorter
Francis Gorter
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De voorlopige projectplanning voor Driebergen-West is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Fase 1 - Voorbereidende werkzaamheden (tot en met eind 2021)

De werkzaamheden in Driebergen-Oost zijn op dit moment afgerond. Het baggeren in het westelijk deel van het baggergebied bij Driebergen is bijna afgerond.