Uitbreiding Leidsche Rijn gegund aan GMB

Op de openbare aanbesteding zijn drie inschrijvingen binnengekomen. Nu de eerste inschrijving CTplus falliet is gegaan, is de opdracht voor de uitbreiding van de zuivering Leidsche Rijn gegund aan de tweede bieder: GMB. Het waterschap gaat zo snel mogelijk met GMB in overleg om de verloren tijd rond de gunnig weer goed te maken.