Uitbreiding rioolwaterzuivering Leidsche Rijn

De rioolwaterzuivering van Leidsche Rijn is uitgebreid! Al het afvalwater van Maarssen en Maarssenbroek wordt nu ook in Leidsche Rijn gezuiverd.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkten samen om tot deze oplossing te komen. Het gezuiverde afvalwater wordt nu geloosd op het Amsterdam-Rijnkanaal. Hiermee ontlasten we de kwetsbare Vecht (waar de zuivering van Maarssen voorheen op loosde).

Het samenvoegen van drie rioolwaterzuiveringen leidt tot grotere efficiency en hierdoor financiële en beheersmatige voordelen.

Op het terrein van de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn is een extra nabezinktank gebouwd en de beluchtingcapaciteit uitgebreid.

De zogeheten fijnzeefinstallatie is maart 2020 afgerond. Deze installatie zal straks cellulose (de stof die bijvoorbeeld in toiletpapier zit) kunnen hergebruiken.

Een greep uit de werkzaamheden

  • Er zijn buizen aan elkaar gelast tot een lengte van 1 km en in één keer doorgetrokken onder de A2 van Leidsche Rijn naar Maarssenbroek.
  • In Maarssenbroek is een rioolgemaal gebouwd (deze vangt het vieze afvalwater op om door te zetten naar de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn).
  • Er is heiwerk verricht voor een tijdelijke damwand en palen voor onder andere de nabezinktank* en het slibgemaal.
  • Er is materiaal en grond aangevoerd.
  • Er is bemaling uitgevoerd (bij bemaling wordt water weggepompt om de grondwaterstand plaatselijk te verlagen) voor diverse werkzaamheden.
  • Er is beton gestort.
  • Er zijn mechanisch- en elektrotechnische werken uitgevoerd (denk hierbij aan het plaatsen van blowers en het aanleggen van kabels).
  • Het beluchtingssysteem is omgebouwd.
    *In een nabezinktank wordt water en slib van elkaar gescheiden.

Planning werkzaamheden

De bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding (om ook het afvalwater uit Maarssen en Maassenbroek te kunnen zuiveren) zijn in de 2e week van juli 2019 afgerond.

De werkzaamheden voor de fijnzeefinstallatie (dit is een apart traject) worden maart 2020 afgerond.