Sloop slibvergisting rioolwaterzuiveringsinstallatie de Meern

Laatst gepubliceerd op 25 januari 2022

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie de Meern staat een installatie waarin slib werd vergist en het vrijkomende gas werd omgezet in bruikbare energie. Deze vorm van energiewinning past niet meer in een binnenstedelijke omgeving. Daarom heeft het waterschap in 2016 besloten met de vergisting te stoppen en de installatie te slopen.

Wat gaan we doen?

De sloop van de slibvergistingsinstallatie start in mei. De installatie bestaat uit twee onderdelen, namelijk de tank waarin het slib werd vergist en de silo waarin het gas werd opgeslagen. De sloopwerkzaamheden duren ongeveer vier weken. De zuivering blijft operationeel.

Waarom gaan we dit doen?

Sinds de jaren ’80 zuivert de rioolwaterzuivering in de Meern het afvalwater van zo’n 38.000 inwoners. Het slib dat vrijkwam bij het zuiveringsproces werd vergist en omgezet in elektrische energie. Vergisten van slib lijkt op het composteren van biomassa alleen gebeurt het zonder tussenkomst van zuurstof. Slib vergisten levert biogas op en kan worden ingezet als energiebron. Dit proces is niet zonder risico. Door ruimtelijke ontwikkelingen rondom de zuivering ligt het terrein min of meer binnen de bebouwde kom. Het waterschap vindt het vergisten van slib niet passen in een binnenstedelijke omgeving. De vergistingsinstallatie is daarom al sinds 2016 buiten bedrijf en wordt gesloopt. Het slib wordt sindsdien afgevoerd.

Wat is onze werkwijze?

Het slopen van de installaties gaat niet geruisloos. De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken. De aannemer neemt maatregelen om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Stofoverlast wordt tegengegaan door het vrijkomende puin te besproeien met water. Om geluids- en trillingsoverlast te beperken zet de aannemer de sloophamer voor het zware hak- en breekwerk zo min mogelijk in. Tot slot worden trillingen die de werkzaamheden kunnen veroorzaken, gemonitord.

Wie voert het werkt uit?

De aannemer Vlasman bv gaat de sloopwerkzaamheden voor ons uitvoeren.

Locatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie

Contact

Jordy van Dienst
Adviseur omgevingsmanagement

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De verwachting is dat de sloop begint in het tweede kwartaal van 2022

De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden 4 weken duren.