Projectplanning sloop rioolwaterzuiveringsinstallatie Maarsenbroek

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De kap van de bomen duurt ongeveer twee weken.

De sloop van de installatie is in maart van start gegaan.

In het beluchtingscircuit werd het afvalwater door middel van bacteriën gezuiverd. Het is de grootste constructie die gesloopt moet worden. De wanden worden een meter boven de fundering doorgezaagd en daarna van bovenaf gesloopt met een sloopschaar. De fundering hoeft niet gesloopt te worden; deze wordt hergebruikt voor de bouw van de loods. Deze werkzaamheden duren tot eind mei.

Hierin vond het laatste zuiveringsproces plaats voordat het gezuiverde water op het oppervlaktewater werd geloosd. De rioolwaterzuivering in Maarssenbroek had één nabezinktank. De ronde fundering moet worden gesloopt. Er moeten gaten worden gemaakt in de fundering waarbij de sloophamer nodig is. Dit kan tijdelijk extra hinder geven. De sloop hiervan start 17 mei en duurt circa 4 dagen.

Het bedrijfsgebouw is het laatste object dat wordt gesloopt. In de voorbereiding is een verblijfsplaats van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Dit is een beschermde soort. Het waterschap heeft als tijdelijke compensatie 8 vleermuiskasten opgehangen aan de bomen rondom het terrein en aanvullend 4x4 verblijfskasten op palen geplaatst. Als de kwetsbare periode van de vleermuis na 15 juli afgelopen is, wordt er gekeken of de verblijfsplaatsen nog gebruikt worden. Zo niet, dan wordt onder ecologische begeleiding deze ongeschikt gemaakt. De sloop van de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat weer verder nadat de vleermuizen geen gebruik meer maken van deze kasten.

De verwachting is dat de werkzaamheden in juli worden afgerond.