Renovatie stuw Robert Kochplein en inlaat Berekuil

De stuw Robert Kochplein en inlaat Berekuil maken deel uit van het watersysteem van Utrecht. Beiden besturingsinstallaties werken automatisch en zijn aangesloten op het CAW-systeem van het waterschap.

Waarom gaan we dit doen?

Beide installaties zijn verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse technische eisen. Dit is onwenselijk. Na de renovatie kunnen beide installaties de komende 20 jaar weer probleemloos functioneren.

Wat gaan we doen?

Bij stuw Robert Kochplein worden beide schuiven vervangen door twee nieuwe kantelstuwen. De besturingsinstallatie zal volledig worden vernieuwd. Bij Inlaat Berekuil zal de besturingsinstallatie worden vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden kan de waterbeheersing gewoon doorgaan.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De werkzaamheden op locatie starten in oktober 2016.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.