Onderhoud rioolwaterzuivering

Laatst gepubliceerd op 19 januari 2021

De zuiveringsinstallatie van De Meern zuivert het afvalwater van de kernen Harmelen en De Meern en industrieterrein Strijkviertel. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Leidsche Rijn.

Wat gaan we doen?

De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar. Het waterschap gaat bij deze zuivering de roostergoedcontainer vervangen, reviseren en conserveren van de aandrijving zandwasser en de besturing PE-installatie en DS-meting opgenomen in aanvoer slibindikband. Verder bestaat het werk uit aanbrengen betonconservering, slijtlaag ruimerbrug nabezinktanks, herstellen en aanhelen van de drijflaagput en het ophalen van de terreinriolering

Contact

Carlo Goedegebuur
Carlo Goedegebuur
Projectleider

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De werkzaamheden starten in september 2020

In februari 2021 zijn de werkzaamheden afgerond.