Baggeren Polders Kortrijk en Haarzuilens

Laatst gepubliceerd op 21 oktober 2021

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

De watergangen worden gebaggerd waarbij de baggerspecie op de kant wordt gezet of getransporteerd wordt en in een weilanddepot wordt gezet.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Zodra hier meer over bekend is, dan kunt u de informatie vinden op deze pagina.

Baggerkaart

Op deze kaart is te zien welke watergangen in het gebied worden gebaggerd.

De blauwe lijnen geven aan waar er gebaggerd gaat worden.

Contact

Sjoerd Schellevis
Sjoerd Schellevis
Omgevingsmanager

Meer informatie

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Het waterbodemonderzoek wordt in 2020 uitgevoerd.

De uitvoering van de werkzaamheden starten in het 3e kwartaal van 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.