Aanleg persleiding gegund aan Vulpen BV

Voor de aansluiting van Maarssenbroek en Lage weide op de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn is naast een nieuw gemaal ook een grote pijpleiding nodig waar het rioolwater doorheen loopt. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2017 in een openbare aanbesteding aan de markt aangeboden. Na beoordeling van de inschrijvingen is het werk op 29 november definitief gegund aan Van Vulpen uit Gorinchem. De aannemer start in januari met de verdere voorbereidingen. Van maart tot begin juli is een werkterrein ingericht bij de huidige Zuivering van Maarssenbroek. De leiding wordt aangelegd met een gestuurde boring van het volledige trace. De boring zal ook onder de A2 doorgaan. Volgens de huidige planning wordt het werk de tweede helft van juli opgeleverd.