Nieuwe inlaat Haarrijn - KWA+

Tijdens extreme droogte voert ons waterschap extra zoetwater aan richting West-Nederland. Binnen het project KWA+ wordt de capaciteit van deze wateraanvoer uitgebreid.
In 2018, tijdens de inzet van de KWA, werd duidelijk dat de aanleg van een extra inlaat bij gemaal Haarrijn zou helpen bij de zoetwateraanvoer.

Wat gaan we doen?

Met deze inlaat komt het water voor de achterliggende polders niet langer uit de Oude Rijn, maar rechtstreeks uit het Amsterdam-Rijnkanaal.

Waarom gaan we dit doen?

De nieuwe inlaat zorgt ervoor dat er 0,5  m3/s extra zoetwater vanuit de Oude Rijn richting West Nederland aangevoerd kan worden om te kunnen voldoen aan de extra watervraag tijdens extreem droge zomers.

Nu kan het water uit de Leidsche en Oude Rijn, allemaal ten goede komen aan de wateraanvoer naar West-Nederland. Gezien de hoge watervraag van Rijnland in de zomer van 2018 is dit een welkome uitbreiding.

Wat is onze werkwijze?

Op het terrein van gemaal Haarrijn maken we twee doorvoeren bij de instroom en uitstroom van de inlaat. De inlaat wordt aangelegd onder maaiveld en is niet zichtbaar. De schuifafsluiters aan beide zijden van de inlaat kunnen zowel handmatig en elektronisch bediend worden.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door De Vobi uit Vinkeveen.

Planning

Dit project is onlangs afgerond.