Pauze in werkzaamheden kade

Aannemer Van Leeuwen GWW heeft de afgelopen drie maanden de eerste fase van de kadeverbetering langs de Bijleveld uitgevoerd. Het vervolg van het project (Kerkweg-Teckop en Teckop-Schutterskade) start in september.

Fase 1

Langs het deel van de Wagendijk tussen de Koningstraat en de provinciale weg N401 is een stalen damwand geplaatst. Bijkomende werkzaamheden waren het graven van de natuurvriendelijke vooroever, aansluiting van de waterinlaten door de kade, aanleg van de drainage en afwerking van de wegberm. Voor de omgeving is er lichte verkeer- en geluidsoverlast geweest, maar deze tijdelijke overlast is op een prettige manier geaccepteerd.

Het werk aan deze eerste fase is naar verwachting klaar in de week van 13-17 april. De aannemer gaat het werk in deze week opleveren en opruimen.

Vertraging fases 2 en 3

Begin dit jaar was het nog de bedoeling om na afronding van fase 1, direct fase 2 (Kerkweg – Teckop) en fase 3 (Teckop – Schutterskade) uit te voeren en rond 1 mei 2020 het hele project gereed te hebben. Deze planning kunnen we helaas niet halen.

Belangrijkste oorzaak is dat afgelopen januari bekend is geworden dat een middenspanningkabel van Stedin (tussen Teckop – Schutterskade) in werking is. In eerste instantie leek de kabel loos of buiten bedrijf te zijn, maar dat blijkt niet het geval. Een verrassende en vervelende vaststelling voor alle betrokken partijen.
Na overleg tussen het waterschap en Stedin is door Stedin besloten om de middenspanningkabel langs dit deel van de Wagendijk te verwijderen. Het voorbereiden en verwijderen van deze kabel duurt circa een half jaar. Hierna kan de aannemer in september veilig aan de slag met het plaatsen van de stalen damwand.

Een andere oorzaak van de gewijzigde planning is dat ter hoogte van Teckop de exacte (diepte)ligging van diverse huisaansluitingen van riolering – KPN – elektra lastig te achterhalen is. Deze onderzoeken vragen ook wat meer tijd.

Het vervolg in september 2020

In samenspraak tussen waterschap, gemeente en aannemer Van Leeuwen GWW, is een aangepaste planning gemaakt. Na afronding van de werkzaamheden in de week van 13-17 april, zal de aannemer tijdelijk stoppen met dit project. In september komt hij terug voor uitvoering van de fases 2 en 3. Voor deze twee fases wordt in overleg met de gemeente een nieuw verkeersomleidingsplan gemaakt. Voor de Kerst 2020 hopen we het project helemaal klaar te hebben. In de periode april – augustus is er voldoende tijd om de benodigde kabels en leidingen op te sporen en te verleggen.


Meer weten?

Neem contact op met de omgevingsmanager Hans Verkerk,T: 06-81337717 of E: hans.verkerk@hdsr.nl.