Groot onderhoud rioolgemaal

Het rioolgemaal in Oud-Zuilen pompt het afvalwater van Oud-Zuilen via het rioolstelsel van de gemeente Utrecht naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht.

Wat gaan we doen?

Het gemaal is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar. Tijdens deze periode wordt er gewerkt aan de installaties voor het transport van afvalwater. De werkzaamheden van dit onderhoud zijn onder andere het vervangen van de procesbesturing en het vervangen van de rioolpompen.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Zodra hier meer over bekend is, kunt u de informatie vinden op deze pagina.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De uitvoering start in het voorjaar 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.