Bouw stuwen Kortrijk Zuid en Keulschevaart

In het kader van het raamwaterplan de Tol gaat het waterschap twee nieuwe stuwen bouwen. Elke stuw krijgt een vispassage. De stuwen zijn nodig om een nieuw peilgebied te creëren.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is nog niet bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra er meer informatie bekend is, vindt u informatie op deze pagina.

Waarom gaan we dit doen?

Doel van dit project is om het waterpeil ten noorden van het spoor Breukelen-Woerden met enkele centimeters te verlagen. Een lager peil komt de agrarische gebruiksfuncties in het gebied ten goede.

Foto van de locatie in Kortrijk waar één van de stuwen wordt geplaatst.

Contact

Raamwaterplan de Tol

Dit project is onderdeel van Raamwaterplan de Tol. In dit plan staan diverse maatregelen om de waterhuishouding in dit gebied te verbeteren.

Het projectplan ‘realisatie stuw Kortrijk Zuid en Keulschevaart’ is 16 maart 2021 vastgesteld door het bestuur.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het projectplan is op 16 maart 2021 vastgesteld door het bestuur.

De stuwen zullen in het voorjaar van 2021 gebouwd worden.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.