Baggeren watergangen Maarsenbroek

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

De watergangen worden gebaggerd waarbij de bagger op de kant wordt gezet of getransporteerd wordt naar een weilanddepot.

Wie gaat het werk uitvoeren?

Bij dit project werkt het waterschap samen met de gemeente Stichtse Vecht. Het waterschap baggert in opdracht van de gemeente een deel van haar watergangen.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De werkzaamheden starten in het 4e kwartaal van 2020.

De werkzaamheden worden in het 1e kwartaal van 2021 afgerond.