Baggeren watergangen Maarssenbroek

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

De watergangen worden met een schuifboot of een milieuvriendelijke zuiger gebaggerd waarbij de bagger getransporteerd wordt naar verschillende depots.

Wie gaat het werk uitvoeren?

Baars Aannemerij BV uit Nieuwland voert de werkzaamheden uit in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en gemeente Stichtse Vecht.

Wat is onze werkwijze?

Een groot aantal watergangen wordt gebaggerd met behulp van een schuifboot. Die verzamelt de bagger bij een overslaglocatie. Daar wordt de bagger met een graafmachine op vrachtauto’s geladen en afgevoerd naar een verwerkingslocatie. De overige watergangen worden schoongemaakt met inzet van een milieuvriendelijke zuiger. Dit vaartuig zuigt de bagger op en pompt het via een leiding die of op de kant of in het water ligt naar een tijdelijk weilanddepot in de polder ten noorden van Maarssenbroek. Uiteraard mag daar alleen schone bagger worden verwerkt. De licht vervuilde bagger wordt met vrachtwagens afgevoerd naar speciaal daarvoor ingerichte depots buiten de gemeente. Op een aantal locaties worden stalen rijplaten neergelegd om het water bereikbaar te maken voor het materieel. Zo beschermen we ook de ondergrond.

Overlast beperkt

Voor omwonenden zal de overlast van de werkzaamheden beperkt zijn. Verkeer (voet-, fiets- en autoverkeer) wordt gewaarschuwd met verkeersborden en waar nodig begeleid. In de meeste gevallen is een stuk watergang na 2 tot 3 dagen weer schoon, waarna de machines weer worden verplaatst. De omwonenden van de werkzaamheden worden per wijk nader geïnformeerd over de planning.

Waterplanten tijdens het baggeren

Langs het doodlopende stuk tussen tennisvereniging de Blauwe Reiger in Reigerskamp en het wijkpark groeien veel waterplanten. Deze bedekken een groot deel van het wateroppervlak en dat is slecht voor de waterkwaliteit. Daarom worden ze tijdens het baggeren flink uitgedund. Na het baggeren komen de verwijderde waterplanten met wortel en al  bovendrijven. De drijvende planten en wortels worden binnen een paar dagen met een maaiboot weggehaald en op de kant gelegd. Daar laten we de plantenresten 2 à 3 dagen uitlekken en indrogen voor ze afgevoerd worden. Uiterlijk 5 dagen later is dit plantafval weer opgeruimd.

Waarom zijn waterplanten zo belangrijk?

Waterplanten helpen om het water helder te houden en zorgen voor zuurstof voor vissen en bacteriën in het water. Een teveel aan waterplanten met bladeren die het wateroppervlak bedekken, zorgt ervoor dat het water verstikt. Daarom worden de planten nu voor een groot deel verwijderd. Na de werkzaamheden groeien er weer waterplanten aan.

Baggerkaart

Baggerkaart Maarssenbroek

Contact

Sjoerd Schellevis
Sjoerd Schellevis
Omgevingsmanager

Contact

Contact

Paul van der Linde
Directievoerder

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De werkzaamheden starten in de week van 22 tot 28 maart 2021.

De verwachting is dat in december 2021 de baggerwerkzaamheden af worden gerond. Het weilanddepot wordt ontmanteld begin 2025