Baggeren watergangen Kockengen, Spengen en Teckop

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren bij aan een betere waterkwaliteit

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat de bagger verwijderen. Als het kan zetten we de bagger op de slootkant. Zo nodig transporteren we de bagger naar een weilanddepot.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Zodra hier meer over bekend is, dan kunt u de informatie vinden op deze pagina.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Het waterbodemonderzoek wordt in 2020 uitgevoerd.

De uitvoering start in het 3e kwartaal van 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.