Baggeren watergangen Kockengen, Spengen en Teckop

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren bij aan een betere waterkwaliteit

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat de bagger verwijderen. De bagger in deze polders wordt voor een groot deel in een weilanddepot gebracht. Daarnaast wordt er ook bagger op de kant gezet en bagger afgevoerd naar een verwerker. Ook worden er een aantal duikers schoongespoten waardoor de doorstroming zal verbeteren.

Wat is onze werkwijze?

De bagger is met een pomp naar het weilanddepot in Kockengen verpompt. De bagger is tot half oktober 2021 naar het weiland depot gebracht om te drogen. Daarnaast wordt er bagger op de kant gezet  met behulp van een kraan. Bagger wat niet op de kant mag worden gezet in verband met milieuhygiënische kwaliteit, wordt per vrachtauto naar een erkende verwerker getransporteerd. De verwachting is dat het project voor het einde van de zomer van 2022 is afgerond.

Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Heer Land en Water.

Baggerkaart

Baggerkaart van het gebied. De blauwe watergangen worden gebaggerd.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Het waterbodemonderzoek wordt in 2020 uitgevoerd.

De uitvoering start in medio mei 2021.

De verwachting is dat de werkzaamheden in augustus 2022 zijn afgerond.