Baggeren watergangen Kockengen, Spengen en Teckop

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren bij aan een betere waterkwaliteit

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat de bagger verwijderen. De bagger in deze polders wordt voor een groot deel in een weilanddepot gebracht. Daarnaast wordt er ook bagger op de kant gezet en bagger afgevoerd naar een verwerker. Daarnaast worden er een aantal duikers schoongespoten waardoor de doorstroming zal verbeteren.

Wat is onze werkwijze?

De bagger wordt met een pomp naar het weilanddepot in Kockengen verpompt. De bagger wordt tot half oktober in het weiland depot gebracht. Daarnaast wordt met de kraan bagger op de kant gezet in het gebied. Bagger wat niet op de kant mag worden gezet i.v.m. milieuhygiëne wordt per vrachtauto naar een erkende verwerker getransporteerd.

Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Heer Land en Water.

Baggerkaart

Baggerkaart van het gebied. De blauwe watergangen worden gebaggerd.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Het waterbodemonderzoek wordt in 2020 uitgevoerd.

De uitvoering start in medio mei 2021.

De verwachting is dat de werkzaamheden in augustus 2022 zijn afgerond.