Projectplanning Aanleg NVO in de Kockengse Achterwetering

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het ontwerp-projectplan is door het dagelijks bestuur vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het plan ligt van 9 september tot en met 21 oktober 2020 ter inzage.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra dit bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.