Aanleg nieuwe vispassage Spengense molen

Het waterschap gaat een nieuwe vispassage aanleggen in de polder Spengen bij Kockengen.

Wat gaan we doen?

De sloten in de polder Spengen zijn nog niet verbonden met de Bijleveld. De locatie ten noorden van de molen, is in deze polder het meest geschikte punt om deze verbinding te maken. Het waterschap krijgt voor de aanleg van deze vispassage subsidie uit Europa en van de provincie Utrecht.

Waarom gaan we dit doen?

Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen. Ze beperken het leef- en voedselgebied. Het waterschap hecht belang aan een gevarieerde en gezonde visstand. Daarom zijn er speciale vispassages ontwikkeld. Dankzij de vispassage kunnen vissen straks vrij zwemmen tussen de sloten in de polder Spengen en de Bijleveld. Hierdoor wordt het leef- en voedselgebied voor vissen vergroot. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.

Wat is onze werkwijze?

Met een buis door de Bijleveldse kade en de Spengense polder wordt een verbinding gemaakt tussen de twee watergangen. De vispassage laat met een pomp een bepaalde hoeveelheid water door de vispassage stromen. Deze stroming trekt vissen aan.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt

Fase 1 - Uitvoering van de werkzaamheden

De verwachting is dat het project na drie maanden afgerond wordt.