Reacties op kansrijke oplossingen voor dijkversterking

Het waterschap heeft de drie kansrijke oplossingen voor de versterking van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen in een aantal bijeenkomsten besproken met omwonenden, instellingen en belangenverenigingen, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en de Provincie Utrecht.

Wat hebben we gedaan met uw reactie?

Alle reacties die in de bijeenkomsten en overleggen zijn opgehaald, zijn verzameld in de nota van antwoord (pdf, 1 MB)  In verband met privacywetgeving zijn deze reacties geanonimiseerd. In de laatste kolom van het overzicht leest u wat er met uw reactie is gedaan.

Wensen en koppelkansen

In de individuele gesprekken, de diverse overleggen en tijdens de informatiebijeenkomsten, zijn naast algemene opmerkingen, zorgpunten en suggesties ook veel wensen en mogelijke koppelkansen aangegeven. Deze worden allemaal in onze projectadministratie geregistreerd als zogenaamde klanteisen.

De inventarisatie van wensen en kansen loopt gedurende de gehele verkenningsfase. Tot aan de vaststelling van de definitieve ontwerpoplossing kunnen aanvullende wensen worden toegevoegd. Hier vindt u een lijst (pdf, 608 kB) van de tot op heden ingediende klanteisen.

Hoe gaan we verder?

De Nota Kansrijke Oplossingen is een tussenstap op weg naar een definitieve ontwerpoplossing: het voorkeursalternatief. De komende tijd worden de oplossingen verder uitgewerkt en beoordeeld. Wat is er haalbaar of onhaalbaar? En wat zijn de effecten op bijvoorbeeld de natuur. Ook worden de kosten op hoofdlijnen onderzocht.

In het voorkeursalternatief beschrijven we op hoofdlijnen wat de beste oplossing is om de dijk te versterken. In 2020 wordt het voorkeursalternatief vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap.

Verdere planning is hier uitgewerkt.


Oplossingen in een notendop
Krachtig behoud (A)
  • Veelal behoud van de huidige waarden (cultuur & natuur)
  • Ondergrondse oplossingen voor de versterking van de dijk
  • Weinig ruimte nodig
Rijk cultuur (B)
  • Versterken van de huidige waarden (cultuur & natuur)
  • Binnendijkse versterking van de dijk, in de grond
Beleefbare dijk (C)
  • Versterking van recreatie en natuur
  • Beperkte verbreding van de kruin (bovenkant van de dijk)
  • Vrijliggend fietspad op de dijk

Het digitale rapport

Storymap NKO

Voor een snelle indruk van de drie kansrijke oplossingen hebben we een samenvatting (pdf, 9.9 MB) gemaakt.

Voor de gedetailleerde versie verwijzen we u graag naar de volledige Nota Kansrijke Oplossingen.

Aanvullingen en nieuwe ideeën

Wij horen het graag als u nog aanvullingen heeft of nieuwe ideeën. Mail deze naar sterkelekdijk@hdsr.nl of bel met omgevingsmanager Jannes van Hove, 06 2709 0415. Ook voor vragen of meer informatie over het project kunt u bij ons terecht.