Oproep: geef natte plekken aan op de kaart

Op de website www.doemeemetprojectsas.nl kunt u verbeterpunten en aandachtspunten aandragen voor de komende dijkversterking tussen Salmsteke en Schoonhoven. Met deze oproep willen wij u graag vragen om natte plekken aan te geven.

Extra inzicht

Het waterschap onderzoekt de dijk en de omgeving daarvan uitvoerig, om een goed beeld te krijgen van zwakke plekken in de dijk. Daar kunnen we uiteraard uw hulp bij gebruiken. Daarom vraagt het Hoogheemraadschap u om natte plekken aan te geven op de kaart. Met deze waarnemingen uit de omgeving verkrijgt het waterschap extra inzicht en een goed representatief beeld van eventuele zwakke plekken in de dijk.

Hoe kunt u natte plekken aangeven?

  1. Ga naar de website www.doemeemetprojectsas.nl
  2. Meld u eenmalig aan, zodat we met u in gesprek kunnen over een aangedragen punt.
  3. Klik op de button 'Prik op de kaart'
  4. Klik op 'Prik'
  5. Klik op 'Punt toevoegen'
  6. Vul de velden zo volledig mogelijk in

Andere aandachts- of verbeterpunten

Via de website www.doemeemetprojectsas.nl kunt u naast natte plekken, ook andere aandachts- of verbeterpunten aandragen. Heeft u een goed idee hoe we de dijk mooier kunnen maken, laat het ons weten. Of is er iets wat we absoluut niet over het hoofd mogen zien, dan horen we dat ook graag.

Natte plek

Voorbeeld natte plek in het landschap