Grondonderzoek bij de Oude Sluis

Beste belangstellende,

In de periode van maart tot mei 2022 voeren we grondonderzoeken uit in Vreeswijk bij de Oude Sluis en de Rijkshulpschutsluis. Hierbij plaatsen we peilbuizen om het grondwater te meten.

We doen ons best om overlast en verkeershinder te voorkomen. We kijken daarnaast naar de mogelijkheid om de werkzaamheden te laten overlappen met de nog in te plannen renovatie van de Oude Sluis.

Wilt u hier meer over weten? U kunt onze informatie lezen in het volgende artikel: Grondonderzoek bij de Oude Sluis - HDSR.

Als u hier vragen over heeft, neemt u dan contact op met mij, via telefoonnummer 06 - 22 70 61 04 of via e-mailadres sterkelekdijk@hdsr.nl.

Namens het hele team,

Marloes Springer

Omgevingsmanager Jaarsveld-Vreeswijk

Sterke Lekdijk