Kijk terug: dijkcollege over de veiligheidsopgave

Op donderdag 11 maart organiseerden we een speciaal digitaal dijkcollege over de veiligheidsopgave voor de dijkversterking Jaarsveld - Vreeswijk. Kon u er niet bij zijn? Kijk de opname terug.

Waar gaat het over?

Technisch manager Paul Neijenhuis ging in het dijkcollege dieper in op de veiligheidsopgave voor de dijkversterking. Anders gezegd, waar moeten we de dijk versterken op het traject Jaarsveld - Vreeswijk? Gedurende de voorbereidingsfase van de dijkversterking, doen we voortdurend onderzoek, waardoor we steeds preciezer weten waar we wel en niet hoeven te versterken.

Volgende bewonersbijeenkomst

Op de achtergrond zijn we aan de slag gegaan met de informatie die we bij u hebben opgehaald tijdens de bewonersbijeenkomsten op 24 en 26 november jl. en de eerste twee bijeenkomsten van ons werkatelier op 9 december en 18 februari jl. We verzamelen alle informatie en voegen die samen met reacties van onze gebiedspartners en met de resultaten van aanvullend onderzoek. Op 21 april vindt de volgende bewonersbijeenkomst plaats. U ontvangt hier op korte termijn meer informatie over.


Presentatie dijkcollege

De presentatie van Paul Neijenhuis, gegeven tijdens het dijkcollege.