Grondonderzoek bij de Oude Sluis

In de Lekdijk, midden in Vreeswijk, bevindt zich het monument de ‘Oude Sluis’. Een zogenoemd ‘kunstwerk’ van meer dan 200 jaar oud, dat de Lek verbindt met de Vaartsche Rijn. In de periode van maart tot mei 2022 voert ons waterschap grondonderzoek uit bij de Oude Sluis en de Rijkshulpschutsluis (oftewel de Spuisluis).

Waterpeil monitoren

Met het grondonderzoek willen we het grondwater monitoren, om zo te zien hoe het water stroomt onder verschillende omstandigheden.
Zo komen we veel te weten over de afvoer van het grondwater: hoe lang houden verhoogde grondwaterstanden aan bij hoogwatersituaties? Waar stroomt het grondwater naartoe? Voor de Lekdijk en het dijkversterkingsproject is het belangrijk dit te meten. Met deze gegevens kunnen we concrete langetermijnplannen maken, voor gericht onderhoud en om in de toekomst wateroverlast te beperken bij hoogwatersituaties.

Peilbuizen

Voor dit onderzoek plaatsen we ongeveer twintig peilbuizen rondom de Oude Sluis en de Rijkshulpschutsluis, en in enkele zijstraten. Via deze peilbuizen kunnen we metingen doen; de peilbuizen moeten reiken tot onder de aanwezige klei- en veenlagen. Onder deze lagen bevindt zich het zandpakket dat het water afvoert. Om in die laag te komen, moeten we de peilbuizen tot tien meter diepte plaatsen. Deze dieptes kunnen we alleen machinaal bereiken.

Machinaal boren

Voordat we de peilbuizen kunnen plaatsen, moeten we eerst gaten in de grond boren. We kunnen dit alleen met machines doen. Dit kan op enkele momenten, als een harde grondlaag wordt doorboord, enige geluidsoverlast geven. Op de eerste kaart op deze pagina ziet u de plekken waar we gaan boren. Op de tweede kaart ziet u de ligging van de beide sluizen. We voeren ook in de sluiskommen enkele boringen uit, om de plaatselijke bodemopbouw in kaart te brengen.

Overlast voorkomen

Vanzelfsprekend willen we zoveel mogelijk voorkomen dat u bij de grondboringen en het plaatsen van de peilbuizen overlast ervaart of dat verkeershinder ontstaat. Dit doen we door de peilbuizen te plaatsen op locaties waar deze zo min mogelijk in de weg staan, bij voorkeur aan de rand van de stoep of op onopvallende locaties langs de sluizen (onder bomen). De weg blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers en gemotoriseerd verkeer. De verkeersmaatregelen en wegafzettingen zijn met de gemeente Nieuwegein afgestemd.


Onderhoud Oude Sluis

Naast de metingen die van invloed zijn op de dijkversterking, gaat ons waterschap de Oude Sluis renoveren, zie hiervoor het artikel Renoveren Oude Sluis Vreeswijk. We stemmen onze plannen van de dijkversterking zorgvuldig af met deze onderhoudswerkzaamheden. Waar mogelijk kijken we naar een overlap van de werkzaamheden, waardoor ze minder tijd in beslag nemen dan als ze ná elkaar plaatsvinden.

Informatie en contact

Wilt u meer weten over deze metingen bij de Oude Sluis? Heeft u vragen over de versterking van de Lekdijk? Of wilt u overlast melden? Neemt u gerust contact op met de omgevingsmanager van dit project, Marloes Springer. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06 - 22 70 61 04 of via
e-mailadres sterkelekdijk@hdsr.nl.