Digitale startbijeenkomst Jaarsveld - Vreeswijk, doet u mee?

De Lekdijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk wordt de komende jaren versterkt in het kader van project Sterke Lekdijk. Dit doen we om de dijk ook naar de toekomst toe veilig te houden. Daarbij willen we de dijk niet alleen sterker maken, maar ook mooier. Dat kunnen we niet alleen. U kent het gebied het best en daarom horen we graag uw wensen en ideeën. Te beginnen tijdens de digitale startbijeenkomsten voor de dijkversterking Jaarsveld - Vreeswijk op 24 en 26 november 2020. Doet u mee?

Digitale kennismakingsbijeenkomsten

Het liefst hadden we live op locatie met u kennisgemaakt, maar in verband met corona zijn alle (bewoners)bijeenkomsten van het waterschap tot nader order digitaal. Hiermee beperken we onze reis- en contactmomenten om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Als alternatief organiseren we digitale kennismakingsbijeenkomsten. Tijdens deze avonden gaan we dieper in op de versterkingsopgave. Waarom moeten we de dijk versterken? Wat betekent dit voor u en hoe ziet het proces eruit? Daarnaast horen we graag van u hoe u betrokken wilt worden bij de dijkversterking en welke vragen u voor ons heeft.

Verkenningsfase van start

Het dijkversterkingsproject Jaarsveld – Vreeswijk bestaat uit drie fasen: de verkenning, de planuitwerking en de realisatie. Iedere fase duurt ongeveer twee jaar. In onderstaand schema ziet u hoe het proces voor de dijkversterking eruit ziet:

Planning verkenningsfase


Inschrijven digitale startbijeenkomst

Voor de digitale startbijeenkomst vragen wij u zich in te schrijven, zodat we u een deelnamelink kunnen sturen. U hoeft geen extra software te downloaden, een computer of laptop met internetverbinding is voldoende. We organiseren sessies op verschillende momenten, de inhoud is per tijdslot gelijk.

Dinsdag 24 november

  • 19.00 - 20.00u
  • 20.30 - 21.30u

Donderdag 26 november

  • 19.00 - 20.00u
  • 20.30 - 21.30u

Werkatelier

Heeft u nu al ideeën voor de dijkversterking? Kent u het gebied op uw duimpje en wilt u die kennis graag inbrengen? Of ziet uw kansen om natuur, recreatie of mobiliteit te verbinden met de dijkversterking? Doe dan mee in ons werkatelier. De eerste digitale bijeenkomst vindt plaats op 9 december, van 14.00 - 17.00u.

Werkatelier