Digitale bewonersavond over Nota van Uitgangspunten: doet u mee?

De komende jaren werken we aan het versterken van de Lekdijk. Daarvoor zijn we nu bij een belangrijke mijlpaal: de Nota van Uitgangspunten. Daarover gaan we graag met u in gesprek tijdens een digitale bewonersavond op woensdag 21 april. Doet u mee?

Nota van Uitgangspunten

In november vorig jaar presenteerden we u waarom we de dijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk moeten versterken. Tijdens die digitale avonden, en in de twee werkateliers die daarop volgden, verzamelden we waardevolle informatie van bewoners en belanghebbenden. Die voegden we samen met inbreng vanuit onze gebiedspartners, waaronder de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht, en de veiligheidsopgave voor de dijk. Samen heeft dat geleid tot de Nota van Uitgangspunten. Die nota bespreken we graag met u.

Heeft u ideeën over de dijkversterking?

Op woensdag 21 april organiseren we een digitale bewonersavond, waarop we u meer vertellen over de Nota van Uitgangspunten. Graag horen we van u wat u van deze nota vindt en of u hierin nog zaken mist. Heeft u aanvullende suggesties of wensen? Waar moeten we zeker rekening mee houden in het vervolgtraject?

U kunt deelnemen aan een van de volgende twee sessies:

  • Woensdag 21 april 19.00 - 20.00, sessie 1
  • Woensdag 21 april 20.30 - 21.30, sessie 2

Deelnamelinkjes en instructies vindt u in het blauwe blok bij dit artikel.

Hoe ziet de verkenningsfase eruit?

Voor de dijkversterking tussen Jaarsveld en Vreeswijk zitten we in de verkenningsfase. Na de Nota van Uitgangspunten gaan we aan de slag met kansrijke oplossingen.

Planning verkenningsfase


Deelname aan digitale bewonersavond

U kunt kiezen uit twee verschillende starttijden om deel te nemen aan de bewonersavond van woensdag 21 april. Elke sessie duurt een uur en begint bij aanvang van het tijdslot. De sessies vinden plaats in Zoom. U heeft hier alleen een computer of laptop met goede internetverbinding voor nodig. Beide sessies volgen hetzelfde programma en beginnen op het aangegeven tijdstip.

  • Sessie 1: 19.00 - 20.00 uur
  • Sessie 2: 20.30 - 21.30 uur

Nota van Uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten is digitaal te bekijken. Het gaat hierbij om een conceptversie. Bij de Nota van Uitgangspunten hoort ook het Ruimtelijk Kwaliteitskader. Dit document is op aanvraag beschikbaar via sterkelekdijk@hdsr.nl.

Contact en vragen

Heeft u vragen over de digitale bewonersavonden of wilt u in gesprek met omgevingsmanager Marloes Springer? Neem contact op via sterkelekdijk@hdsr.nl of bel 0622706104.