Innovatiepartnerschap


Voor het project Sterke Lekdijk kiezen we voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap voor de gehele dijkversterking (planuitwerking + realisatie) van alle deeltrajecten. Bij innovatiepartnerschap koop je iets in dat nog niet kant en klaar verkrijgbaar is op de markt. Er is dus eerst ontwikkeling nodig. In het geval van de Lekdijk gaat het hier bijvoorbeeld om innovatieve dijktechnieken die wel al op pilotschaal zijn ontwikkeld, maar nog niet zijn toegepast op grote schaal. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zet vol in op innovatie en daar past Innovatiepartnerschap uitstekend bij.

Visie op Innovatiepartnerschap

Het waterschap heeft een heldere visie op Innovatiepartnerschap. In onze visie zijn er vier succesbepalende factoren om de ambities waar te maken en projectdoelstellingen te realiseren.

  1. Het ontwikkelen van (met name bestaande) productinnovaties voor grootschalige toepassing in de dijkversterkingen, waarbij proces- en sociale innovatie wordt doorgevoerd om dit mogelijk te maken;
  2. Een keten georiënteerde aanpak waarbij de HDSR en marktpartijen op alle niveaus van de projectorganisatie effectief samenwerken en een ‘fair reward’ ontvangen voor de inspanningen die ze doen (eerlijk geld, voor eerlijk werk).
  3. Een programmatische aanpak om de veranderopgave vorm en inhoud te geven en synergievoordelen te benutten door deelproject overstijgende initiatieven;
  4. Een integrale aanpak, waarbij de projectorganisatie op evenwichtige wijze aandacht besteed aan ontwikkeling van haar ‘bekwaamheden’ op verschillende organisatiegebieden

Innovatiepartnerschap in de praktijk

We gaan bij Sterke Lekdijk straks aan de slag met drie innovatiepartners. Zij nemen een deelproject op zich, Salmsteke, Wijk bij Duurstede - Amerongen of Culemborg - Beatrixsluis. We bundelen ervaringen, zodat het mogelijk wordt om projectoverstijgend te leren. Standaardisering van de werkwijze in deelprojecten maakt het mogelijk om opgedane kennis vast te leggen en dezelfde taal te spreken via werkprocessen. Dit is belangrijk voor de innovatiepartners om toegang te krijgen tot de laatste drie deelprojecten. Immers, als de teams (HDSR + innovatiepartner) goed werk leveren, krijgen ze een tweede deelproject, zonder nieuwe aanbesteding.

Video: innovatiepartnerschap bij Sterke Lekdijk

Meer weten over Innovatiepartnerschap?

Wilt u meer weten over Innovatiepartnerschap bij project Sterke Lekdijk? Neem contact op met Waldo Molendijk via sterkelekdijk@hdsr.nl of bel met communicatieadviseur Rudy van der Linden: 06 2199 3191.

Sterke Samenwerking