Zomernieuwsbrief dijkversterking staat online

De afgelopen periode is op het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer-Beatrixsluis veel en intensief contact geweest met bewoners en ondernemers op het traject. Waar mogelijk konden we mensen al laten zien hoe hun stuk dijk er ongeveer uit gaat zien. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen periode en vindt u het laatste nieuws.

In deze nieuwsbrief:

  • stellen we u voor aan Willem Smink, sinds maart omgevingsmanager
  • vertellen we u wat naar voren kwam tijdens onze gesprekken.
  • vertellen we u welke bijeenkomsten er nog georganiseerd worden.
  • maakt u kennis met onze ontwerpleider Rense van IJken.
  • leest u meer over een verkeersveilige Lekdijk.
  • leest u meer over grondteruggave na aankoop door HDSR.

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief

Wilt u automatisch de digitale nieuwsbrief van project Culemborgse Veer-Beatrixsluis ontvangen? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier op deze pagina.