Goede opkomst bewonersavonden dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Donderdag 12 en dinsdag 17 september organiseerde Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bewonersavonden voor dijkversterkingsproject Culemborgse Veer - Beatrixsluis. Onder ruime belangstelling werd kennisgemaakt met het project en het projectteam.

Omgeving

De Lekdijk tussen Culemborgse Veer - Beatrixsluis moet de komende jaren worden versterkt. Deze dijkversterking is onderdeel van het project Sterke Lekdijk. Het waterschap zoekt bij deze versterkingsopgave nadrukkelijk het contact met de omgeving. De bewonersavonden waren bedoeld om het project te introduceren, maar ook om kennis te maken met de omgeving. Juist om een goed beeld te krijgen van wensen en zorgen in het gebied.

Goede opkomst

Donderdag 12 september was het waterschap aanwezig in Tull en 't Waal. Daar kon het projectteam rekenen op ruime belangstelling. De versterkingsopgave werd toegelicht en er werden gelijk al nuttige ideeën, wensen en aandachtspunten ingebracht. Op dinsdag 17 september was er een bewonersavond in Schalkwijk. Ook daar was de belangstelling groot en werd er belangrijke informatie opgehaald.

Hoe gaan we verder?

De komende tijd gaan we aan de slag met de opgehaalde informatie. Deze informatie wordt verwerkt in een Nota van Uitgangspunten. Hebt u een goed idee voor de dijkversterking en dat nog niet met ons gedeeld? Laat het ons weten via sterkelekdijk@hdsr.nl. Uiteraard delen we op korte termijn de ingebrachte ideeën via onze website.