Start mogelijkheid instellen beroep tegen gedeeltelijke herziening van de peilbesluiten in de Lopikerwaard

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de gedeeltelijke herziening van de peilbesluiten in de Lopikerwaard vastgesteld op 16 december 2015. Het gaat om de peilbesluiten De Koekoek, De Keulevaart, De Pleyt en de Hoekse Molen. De plaatsen waar wijzigingen zijn doorgevoerd, worden op de onderstaande kaart in rood weergegeven. De vastgestelde partiële herzieningen treden in werking op 18 februari.

Beroep instellen

Als u als belanghebbende in de eerdere inspraakperiode (30 maart t/m 10 mei 2015) een zienswijze op de partiële herziening heeft ingediend, kunt u van 10 februari tot en met 23 maart 2016 beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl. Als u zoekt op ‘beroep instellen rechtbank’ vindt u bij de zoekresultaten een Pdf-bestand ‘Beroep instellen bij de rechtbank 2011’. In hoofdstuk 3 wordt toegelicht hoe de procedure precies werkt.

Waar kunt u de stukken inzien?

De vastgestelde stukken vindt u rechtsboven aan deze pagina. U kunt de herziene peilbesluiten De Koekoek, De Keulevaart, De Pleyt en De Hoekse Molen en het inspraakrapport ook van 10 februari tot en met 23 maart 2016 inzien op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, elke werkdag van 9.00-17.00 uur (bij de receptie), telefoon (030) 634 57 00.

Vragen?

Als u vragen hebt of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met mevrouw L. Nederlof van de afdeling Ontwikkeling, Strategie en Advies, telefoonnummer: (030) 634 59 10, email nederlof.l@hdsr.nl.