Informatieavonden peilbesluiten Lopikerwaard

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert twee informatieavonden over het peilbesluit voor de Lopikerwaard. Deze avonden vinden plaats op maandag 22 augustus 2011 en woensdag 31 augustus 2011. Wij nodigen u uit met ons in gesprek te gaan in Wijkcentrum De Schouw, Beatrix Plantsoen 5 te Lopik. De avonden beginnen beide om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma is op beide avonden hetzelfde. Na een presentatie over het hoe en waarom van het peilbesluit is er volop gelegenheid om met mensen van het waterschap in gesprek te gaan. De avonden zijn vooral bedoeld om gezamenlijk de aandachtspunten in het gebied in kaart te brengen. In verband met de zomerperiode is er bewust gekozen voor twee avonden. Zo kunt u aanschuiven op de avond die u het beste uitkomt.

Een peilbesluit voor een goed watersysteem

Het waterschap stelt voor het gebied de Lopikerwaard een nieuwe peilbesluit op. Hiermee worden de huidige peilbesluiten de Pleyt, Hoekse Molen, Keulevaart en Koekoek herzien. In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de slootpeilen in een gebied zijn, welk peilbeheer er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd. Het waterschap herziet eens in de tien jaar de peilbesluiten, omdat er in tien jaar veel verandert in een gebied. Het waterschap houdt hierbij rekening met alle gebruiksfuncties, zoals landbouw, natuur en bebouwing.

Meepraten over peilbeheer voor bewoners en gebruikers

Het waterschap is benieuwd naar de ervaringen die u heeft met het water bij u in de buurt. Ervaart u knelpunten in het watersysteem? Heeft u bijvoorbeeld te maken met te veel of juist te weinig water? Of is het water bij u in de buurt niet schoon genoeg? Kom naar één van de twee gebiedsavonden in Lopik en ga met ons in gesprek!


Contact

Linda Nederlof
Projectleider van peilbesluit Lopikerwaard

Neem dan contact op met Linda Nederlof, projectleider van peilbesluit Lopikerwaard.