Peilbesluit Lopikerwaard

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit Lopikerwaard vastgesteld op 27 februari 2013. Dit peilbesluit bestaat uit vier onderdelen: de peilbesluiten de Pleyt, de Hoekse Molen, de Keulevaart en de Koekoek. In een peilbesluit staat hoe het waterschap omgaat met de peilen in een gebied. Hier leest u de laatste ontwikkelingen en vindt u achtergrondinformatie over onder meer het doel van het peilbesluit.


Peilbesluit Lopikerwaard

Achtergrondinformatie over het peilbesluit Lopikerwaard.