Peilbesluit Utrecht-Maarssenbroek

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit Utrecht-Maarssenbroek vastgesteld. Dit peilbesluit geldt voor de gebieden Hoograven, Kanaleneiland, Lage Weide, Lunetten, Maarssenbroek, Overvecht-Noord, Overvecht-Zuid, Utrecht Stad (inclusief een klein gedeelte van de Liesbosch te Nieuwegein), Tuindorp, Voordorp, Zuilen en de Kromme Rijn (deels).