Peilbesluit Nieuwegein

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Nieuwegein vastgesteld op 12 februari 2014. Het peilbesluit bestaat uit drie onderdelen: Plettenburg, Oudegein en Nieuwegein West. In een peilbesluit staat hoe het waterschap omgaat met de peilen in een gebied. Hier leest u de laatste ontwikkelingen en vindt u achtergrondinformatie over onder meer het doel van het peilbesluit.