Terugblik op inloopavond nieuw peilbesluit Langbroekerwetering

Gepubliceerd op 13 juli 2015

Ongeveer 20 mensen bezochten de inloopavond op 7 juli 2015 van het waterschap over een nieuw peilbesluit voor het Langbroekerweteringgebied.

De bezoekers hadden verschillende vragen onder andere over percelen die vaak nat zijn en welke verbindingen er zijn tussen de grotere en kleinere sloten (het hoofd- en tertiair watersysteem). Ook deden ze suggesties voor een oplossing. Daarnaast was een aantal aanwezigen ook tevreden met het peil. Dit is allemaal waardevolle informatie waarmee het waterschap verder kan.

Kon u niet aanwezig zijn? Dan heeft u nog tot 17 augustus 2015 de mogelijkheid om uw opmerkingen digitaal doorgeven, via de site van het waterschap.

Online opmerkingen doorgeven tot 17 augustus

Op een interactieve kaart kunt u punten plaatsen en aangeven wat u over dat punt wilt opmerken. U kunt bijvoorbeeld melding maken van een afwijkend peil of het ontbreken van een stuw of duiker. Ook kunt u een knelpunt over het oppervlaktewater doorgeven. Om de situatie te verduidelijken kunt u foto´s bijvoegen. Als u tevreden bent met het peil is dat ook waardevol om te weten.

Het waterschap stelt daarna een aantal peilvarianten op en legt deze voor aan het gebied in het najaar van 2015.

Waarom een nieuw peilbesluit?

Het huidige peilbesluit is in 2008 vastgesteld als onderdeel van het watergebiedsplan Langbroekerwetering. Op een aantal plekken in dit gebied wijken de praktijkpeilen hiervan af. Ook heeft het waterschap klachten van enkele agrariërs gekregen over het peilbeheer. De peilen zouden voor hun percelen te hoog zijn.
Daarnaast is gebleken dat het peil van het peilbesluit niet goed aansluit bij enkele maatregelen uit het watergebiedsplan. Verder is de afwatering van een aantal peilgebieden veranderd, als gevolg van werkzaamheden door Rijkswaterstaat aan de A12.
Het peilbesluit heeft geen consequenties voor de uitvoering van de maatregelen uit het watergebiedsplan Langbroekerwetering (en Groenraven-Oost Maartensdijk).


Zie ook

Inloopavond