Herstel sluisdeuren en beschoeiing Goejanverwellesluis te Hekendorp

Laatst gepubliceerd op 31 mei 2021

In de sluiskolk was zichtbaar dat er aan de zijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel water onder de sluisdeuren door kwam. Uit een duikinspectie bleek dat de aanslagdrempel (drempel waar de sluisdeur tegen sluit) was beschadigd en omhoog stond. Daardoor kan het water onder de drempel en sluisdeur door de sluiskolk in. Bij de inspectie zijn ook de aanslagdrempel aan de zijde van de Dubbele Wiericke, de beschoeiing tussen de sluis en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel geïnspecteerd. Hieruit bleek dat ook deze drempel in slechte staat was en vervangen dient te worden om de sluis goed te kunnen laten functioneren. De beschoeiing is ook in slechte staat en is aan vervanging toe.

Wat gaan we doen?

Naar aanleiding van de duikinspectie is samen met een aannemer en ingenieursbureau een plan gemaakt voor het droog zetten van de sluis en het vervangen van de aanslagdrempels. Ook is een nieuwe beschoeiing ontworpen voor het gedeelte tussen de sluis en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Deze beschoeiing komt qua uiterlijk overeen met de beschoeiing langs de Dubbele Wiericke aan de andere zijde van de sluis. Dat wil zeggen een stalen damwand met een stalen  afdekking en hardhouten bekleding.

Waarom gaan we dit doen?

De sluis bevindt zich in de regionale kering langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Daarom is het van belang dat de sluis gerepareerd wordt. De sluis is het weekend van 5 en 6 juni 2021 weer open voor vaarverkeer, echter vinden in de week van 7 tot en met 11 juni nog werkzaamheden plaats waardoor het vaarverkeer weer wordt gestremd. Na vrijdag 11 juni 2021 is de sluis weer volledig te gebruiken door het vaarverkeer. Het onderhoud aan de sluis is dan afgerond. De werkzaamheden namen meer tijd in beslag door onvoorziene reparaties, zoals de renovatie van twee sluisdeuren en de slechte staat van de vloer onder de sluisdeuren. Dit extra onderhoud bleek nodig, nadat de sluis was drooggezet.

Afdammingsconstructie

Na afloop van de reparatie plaatst de aannemer een afdammingsconstructie, waardoor de sluis in de toekomst eenvoudig drooggezet kan worden. De plaatsing van een tijdelijke damwand bij groot onderhoud is dan niet meer nodig. Hiermee wordt de overlast in de omgeving in de toekomst aanzienlijk verminderd. De constructie is niet zichtbaar boven water.

Wat is onze werkwijze?

De sluis wordt droog gezet met behulp van een stalen damwand. Deze wordt via het water aangevoerd en vanaf het water geplaatst. Daarna wordt de sluis voorzien van steunen / balken die tussen de sluismuren worden gezet, zodat ze niet naar binnen vallen. Dit is nodig om bij het droog zetten van de sluis er voor te zorgen dat de muren niet naar binnen komen. Vervolgens worden de houten aanslagdrempels vervangen.

Een nieuwe damwand

Gelijktijdig wordt de bestaande beschoeiing verwijderd en de nieuwe damwand met verankering geplaatst. Dit vindt plaats vanaf het water. Het plaatsen van zowel de tijdelijke als de definitieve damwand gebeurt met een zogenaamd hoogfrequent trilblok, waardoor de trillingen beperkt blijven. De nabij gelegen woningen worden vooraf opgenomen en tijdens de uitvoering voorzien van trillingsmeters. Indien nodig passen we de werkwijze aan. Het plaatsen van de damwanden kan tijdelijk wat geluidsoverlast geven. De weg blijft open. Op wat laden en lossen na worden er geen werkzaamheden vanaf de weg uitgevoerd.

Wie voert het werkt uit?

Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen uit Nieuwegein voert het werk uit.

Contact

Rene Zwolsman
René Zwolsman
Projectleider

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden wordt de sluis gestempeld en er wordt een tijdelijke damwand geplaatst.

Het doel is voor 10 mei 2021 klaar te zijn met het werk aan de sluis, zodat deze weer gebruikt kan worden.

Tijdens het herstellen van de sluis, wordt ook de beschoeiing vervangen. De verwachting is dit rond 15 mei af te ronden.

De verwachting is dat de werkzaamheden 11 juni zijn afgerond. In het weekend van 5 en 6 juni is de sluis open voor het vaarverkeer, daarna wordt deze weer afgesloten om de werkzaamheden af te kunnen ronden.