Groot onderhoud rioolwaterzuivering

De zuiveringsinstallatie van Oudewater zuivert het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Oudewater. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar.

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat bij de zuivering de procesbesturing van de installatie vervangen en de compressoren reviseren en/of vervangen. Rioolgemaal Oudewater-Zuid transporteert het afvalwater naar de zuivering. Bij dit rioolgemaal gaan we de natte kelder renoveren.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De werkzaamheden starten in september 2020.

In februari 2021 zijn de werkzaamheden afgerond.