Start inspraak ontwerp-projectplan Kadeverbetering Kollensloot en Kromme Mijdrecht

Gepubliceerd op 15 juli 2021

Het ontwerp-projectplan Kadeverbetering Kollensloot en Kromme Mijdracht ligt ter inzage van 16 juli tot en met 27 augustus 2021.

Kadeverbetering en oeverbescherming

Het doel van de kadeverbetering is om de functie van de kade, namelijk het keren van water, weer op het vereiste niveau te brengen en zo te laten voldoen aan de norm voor waterveiligheid. Gelijktijdig brengen we een oeverbescherming aan om uitspoeling door golfslag te voorkomen.

Inspraakprocedure

Tijdens de periode dat het ontwerp-projectplan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Als u uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-projectplan, dan kunt u die uiterlijk tot en met 27 augustus schriftelijk en ondertekend indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten.