Projectplanning realisatie bufferzone Achttienhoven

Ter voorbereiding op het project is er een projectplan geschreven. Het projectplan is op 5 juni 2018 definitief vastgesteld.

De uitvoering van de werkzaamheden start in september 2020.

Het project is klaar in januari 2021.