Projectplanning realisatie bufferzone Achttienhoven

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Ter voorbereiding op het project is er een projectplan geschreven. Het projectplan is op 5 juni 2018 definitief vastgesteld.

De uitvoering van de werkzaamheden start in september 2020.

Het project is klaar in januari 2021.