Projectplanning Renoveren Oude Sluis Vreeswijk

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Er worden verschillende onderzoeken gedaan om te kijken welke werkzaamheden er precies nodig zijn.

Tijdens deze fase wordt een plan opgesteld om de werkzaamheden goed en effectief te laten verlopen.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2023 worden gestart.

De verwachting is dat de werkzaamheden aan het einde van het vierde kwartaal van 2024 zijn afgerond.