Renoveren Oude Sluis Vreeswijk

Laatst gepubliceerd op 16 november 2021

De Oude Sluis Vreeswijk maakt onderdeel uit van de primaire kering (de dijk langs de rivier de Lek) en is tevens een monument. De sluis heeft dringend onderhoud nodig om te voorkomen dat de staat van de sluis nog verder verslechterd. Ook wordt er onderzocht of de sluis voldoet als primaire kering en of er maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de sluis voldoende veilig is tijdens hoogwaterperiodes.

Wat gaan we doen?

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het waterdicht maken van de kolkwanden, herstelwerkzaamheden aan de sluisdeuren en het metselwerk, het herstellen van de bodembescherming, het vervangen van de antisliplaag op de bruggen en het vervangen van de elektrische installatie van de waterinlaat vanuit de Lek.

Waarom gaan we dit doen?

Naar aanleiding van een inspectie naar de technische status van het sluiscomplex is gebleken dat er dringend onderhoud noodzakelijk is. Doordat er grondwater door de kolkwanden sijpelt en dit in de winterperiode bevriest, zorgt dit ervoor dat er steeds meer metselwerk beschadigd raakt.

Wat is onze werkwijze?

Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk kunnen plaatsvinden, moeten er nog diverse onderzoeken uitgevoerd worden. Daarna worden er bestek en tekeningen gemaakt en volgt er een aanbesteding.

Wie voert het werkt uit?

Op dit moment is nog niet bekend wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra dit bekend is, wordt deze pagina aangevuld.

Bijzonderheden

Een deel van de kosten van het project worden gesubsidieerd in verband met de monumentenstatus dat het sluiscomplex heeft.

Contact

Relatie met andere projecten

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Er worden verschillende onderzoeken gedaan om te kijken welke werkzaamheden er precies nodig zijn.

Tijdens deze fase wordt een plan opgesteld om de werkzaamheden goed en effectief te laten verlopen.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2023 worden gestart.

De verwachting is dat de werkzaamheden aan het einde van het vierde kwartaal van 2024 zijn afgerond.