Projectplanning KWA+ Oudegein

De projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases.

Fase 1 - Werkzaamheden aan stuwen, dammen en duikers (21 september tot en met 25 oktober 2020)

Fase 2 - Herprofileren van de watergang en de overs (5 tot en met 25 oktober 2020)

Fase 3 - Het plaatsen van het nieuwe gemaal en de leidingen (19 oktober tot en met 29 november 2020)

Fase 4 - Aanleg uitstroomvoorziening / verdeelwerk gemaal en molen (30 november tot en met 27 december 2020)

Fase 5 - Ontmantelen van het oude gemaal (11 tot en met 18 januari 2021)

De werkzaamheden zijn in januari 2021 afgerond.

In het voorjaar (groeiseizoen) gaat het waterschap het weiland en het terrein rondom de molen inzaaien met gras.