Projectplanning KWA+ Oudegein

Fase 1 - Werkzaamheden aan stuwen, dammen en duikers (21 september tot en met 25 oktober 2020)

Fase 2 - Herprofileren van de watergang en de overs (5 tot en met 25 oktober 2020)

Fase 3 - Het plaatsen van het nieuwe gemaal en de leidingen (19 oktober tot en met 29 november 2020)

Fase 4 - Aanleg uitstroomvoorziening / verdeelwerk gemaal en molen (30 november tot en met 27 december 2020)

Fase 5 - Ontmantelen van het oude gemaal (11 tot en met 18 januari 2021)

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.