KWA+ Park Oudegein

In tijden van extreme droogte voert het waterschap extra zoetwater aan naar het westen van Nederland, om daar verzilting tegen te gaan. Eén van de gebruikte routes in de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA), is die langs de Doorslag in Nieuwegein.

Waarom gaan we dit doen?

Park Oudegein in Nieuwegein ligt naast de Doorslag. Overtollig water uit het park stroomt via een gemaal en een sloot, naar De Doorslag. Als de KWA in werking is, wordt deze afvoerroute afgesloten met een stuw. Dit is nodig om te voorkomen dat door het extra aangevoerde water, het waterpeil in het park te hoog wordt en er wateroverlast ontstaat. Nadeel is dat bij een harde bui het overtollig water uit het park niet meer afgevoerd kan worden.

Verplaatsing van het gemaal naar de locatie bij de molen, zorgt ervoor dat overtollig water altijd kan worden afgevoerd.

Met wie werken we samen?

In dit project werken we samen met de gemeente Nieuwegein en Stichting Utrechts Landschap. Voor de gemeente is de bouw van het nieuwe gemaal een mooie gelegenheid om de waterkwaliteit in het park te verbeteren. Grotere duikers zorgen hierbij voor een betere doorstroming.

De molen, in beheer bij de Stichting Utrechts Landschap, kan door het project weer watervoerend worden gemaakt.

Op de website van het Natuurkwartier Nieuwegein staat ook informatie over het project.

Molen krijgt oorspronkelijke functie terug

Bezoekers van het Natuurkwartier kunnen straks de oorspronkelijke functie en de nieuwe functie van de molen zelf zien en ervaren. Bij weinig neerslag zorgen de molen en het gemaal straks voor extra doorspoeling van het water in het park en en voor het wegpompen van overtollig water uit het park. De oorspronkelijke functie van de molen bestond uit het bemalen van polders.

De maatregelen op de kaart

Kaart werkzaamheden Park Oudegein

Op deze overzichtskaart van het park ziet u de maatregelen. 
Op de uitgezoomde versie staat ook de locatie van het oude gemaal bij Huis Oudegein. Dit gemaal wordt ontmanteld. Bij de molen bouwen we een nieuw gemaal.

Planning

De werkzaamheden in Park Oudegein zijn in januari 2021 afgerond.

In het voorjaar gaat het waterschap nog een paar werkzaamheden uitvoeren, zoals het zaaien van gras in het weiland en het terrein rondom de molen.

Binnenkort starten de werkzaamheden aan de toegangsweg naar het park, Geinoord.

Fase 1 - Werkzaamheden aan stuwen, dammen en duikers (21 september tot en met 25 oktober 2020)

Fase 2 - Herprofileren van de watergang en de overs (5 tot en met 25 oktober 2020)

Fase 3 - Het plaatsen van het nieuwe gemaal en de leidingen (19 oktober tot en met 29 november 2020)

Fase 4 - Aanleg uitstroomvoorziening / verdeelwerk gemaal en molen (30 november tot en met 27 december 2020)

Fase 5 - Ontmantelen van het oude gemaal (11 tot en met 18 januari 2021)

De werkzaamheden zijn in januari 2021 afgerond.

In het voorjaar (groeiseizoen) gaat het waterschap het weiland en het terrein rondom de molen inzaaien met gras.