Geurbehandeling rioolwaterzuivering

De zuiveringsinstallatie van Nieuwegein zuivert het afvalwater van de inwoners en bedrijven uit Nieuwegein en IJsselstein. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Lek.

Wat gaan wij doen?

Om stankoverlast in de omgeving te voorkomen, laat het waterschap werkzaamheden uitvoeren bij het RWZI. De werkzaamheden zijn ter verbetering van de geurbehandeling.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier het werk uitgevoerd gaat worden. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.

Foto van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nieuwegein

De RWZI bevindt zich naast de A2 bij afrit Nieuwegein-Zuid.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De uitvoering start in het voorjaar van 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.