Projectplanning baggeren polders Nieuwegein en IJsselstein

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De uitvoering is half april 2021 gestart.

De werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.