Baggeren Polders Nieuwegein en IJsselstein

Het baggeren van de watergangen is nodig om wateroverlast te voorkomen en een goede toevoer van water te garanderen. Daarnaast draagt het baggeren van watergangen bij aan een betere waterkwaliteit.

Wat gaan we doen?

Het baggeren gebeurt met een schuifboot. Deze boot schuift de bagger naar een overslaglocatie waar de bagger met een graafmachine op vrachtauto’s wordt geladen. De vrachtwagens voeren de bagger af naar een verwerkingslocatie. In een klein deel van de watergangen zetten we een milieuvriendelijke zuigboot in. Dit vaartuig zuigt de bagger op en pompt het via een leiding op vrachtauto’s.

Waarom gaan we dit doen?

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren en plantenresten. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Wie voert het werk uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door A. Den Hartog & Zn B.V. uit Oudewater.

Snoeiwerkzaamheden gemeente Nieuwegein

Voordat er baggerwerkzaamheden plaatsvinden in de watergangen, is het mogelijk dat er gesnoeid gaat worden. Deze snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Nieuwegein.

Waar gaan we baggeren?

Baggerkaart Polder Nieuwgein en IJsselstein

In deze afbeelding wordt met behulp van de Blauwe lijnen aangegeven waar gebaggerd wordt.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.