Projectplanning verbetering waterhuishouding IJsselveld over de Vaart

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het ontwerp-projectplan voor dit gebied ligt ter inzage vanaf 7 september 2020 tot en met 19 oktober 2020. In deze periode kunnen er zienswijzen worden ingediend bij het waterschap.

Na de inzage wordt bekend gemaakt of het projectplan wordt aangepast. Zodra er meer informatie over de projectplanning is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden van start gaan. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.