Verbetering van de waterhuishouding IJsselveld over de Vaart

In het gebied IJsselveld over de Vaart is het watersysteem niet op orde.

Wat gaan wij doen

Het doel van dit plan is om de waterhuishouding te verbeteren van IJsselveld over de Vaart te verbeteren. Door verschillende werkzaamheden kunnen we de vereiste waterpeilen instellen en kan de aan- en afvoer van het water in het gebied worden gegarandeerd.

Dit zijn de werkzaamheden:

  • Het verbeteren van de inlaat aan de Lindeboomseweg (Mastwijkerdijk);
  • Het aanbrengen van een drijfbalk langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, zodat er minder drijfvuil ophoopt voor de inlaat van de Lindeboomseweg;
  • Het vernieuwen van de inlaat Montfoortse Vaart (Cattenbroekerdijk);
  • Het plaatsen van 3 regelbare stuwen;
  • Het vervangen / aanbrengen van 10 overstorten;
  • Het vervangen / aanbrengen van 9 overstorten met een pijpje;
  • Het herprofileren van 2 tertiaire watergangen;
  • Het vervangen van 1 duiker.

Waarom gaan wij dit doen?

De waterpeilen kunnen niet goed worden ingesteld en er kan niet goed worden bijgestuurd op het waterpeil. Het gevolg hiervan is dat er sprake is van structurele wateroverlast en watertekorten.

Wat is onze werkwijze?

De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden op percelen van particulieren. Alle perceeleigenaren en/of gebruikers worden hiervoor persoonlijk benaderd. In overleg met de eigenaren wordt de beste wijze van uitvoering bepaald.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het ontwerp-projectplan voor dit gebied ligt ter inzage vanaf 7 september 2020 tot en met 19 oktober 2020. In deze periode kunnen er zienswijzen worden ingediend bij het waterschap.

Na de inzage wordt bekend gemaakt of het projectplan wordt aangepast. Zodra er meer informatie over de projectplanning is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden van start gaan. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.