Projectplanning onderhoud rioolwaterzuiveringsinstallatie Montfoort

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De werkzaamheden starten in maart 2020.

In december 2020 zijn de werkzaamheden afgerond.